Ajankohtaista & blogi

Eurooppalainen Laatuleima asumis- ja hoivapalveluille Mikkelin Sateenkaari ry:lle

Sote360 kehityskumppani Mikkelin Sateenkaari ry:lle on myönnetty Eurooppalainen laatuleima. Onneksi olkoon Riitta! Alla tiedote kokonaisuudessaan.

____________________

Tiedote/Julkaisuvapaa 31.5. 2016klo 14.00

Eurooppalainen Laatuleima asumis- ja hoivapalveluille Mikkelin Sateenkaari ry:lle

Mikkelin Sateenkaari ry:lle on  myönnetty ensimmäisenä Suomalaisena sosiaali- ja terveysalan pk-toimijana Eurooppalainen laatuleima. Laatuleima on osoitusta yhdistyksen ikääntyneille suunnattujen asumis- ja hoivapalvelujen laadusta. Samalla se on myös tunnustusta pitkäjänteisestä ja järjestelmällisestä toiminnan kehittämisestä. Laatuleiman myöntää Committed to Exellence (EFQM), jonka päätoimipaikka sijaitsee Brysselissä Belgiassa.

Keskeisiä vahvuuksia löytyi runsaasti

Yhdistyksen hyvä verkottuminen ja tulevaisuusorientoitunut toiminta, strateginen kyvykkyys ja vahva arvopohjainen toiminta, johtoa on helppo lähestyä ja se toimii esimerkillisesti, erinomainen asiakastyytyväisyys ja henkilöstön sitoutuminen yhdistyksen kunniatehtävään, uudistumiskykyisyys ja koulutusmyönteisyys, prosessien jatkuva parantaminen sekä sosiaalinen ja yhteiskuntavastuullinen toiminta, jossa paikallisuus kumppaneiden kanssa korostuu.

– Tämä laadun tunnus on erittäin merkittävä koko yhdistykselle. Ikääntyneiden hoivapalveluista kirjoitetaan paljon, eikä kovinkaan mairittelevasti. Saamamme laatuleima osoittaa, että toimintamme on laadukasta ja huolehdimme asukkaistamme hyvin. Erityisen iloinen olen siitä, että arvioijat antoivat positiivista palautetta arvojemme näkymisestä arjessa. Samaten se, että asukkaiden palautteisiin paneudutaan huolella ja että henkilöstö on erityisen innostunut työstään.  Esimerkillä johtaminen sai myös kiitosta. Iloitsee toimitusjohtaja Riitta Paasivuori.

Kehitettävääkin löytyi

Kiivaasti muuttuvan toimintaympäristön muutostyövälineiden lisääminen, avainkumppaneiden hyödyntämistä lisää strategiatyöhön, työkierron lisäämistä palvelutalojen välille, prosessien terävöittämistä kilpailukyvyn parantamista lisäämään, kestävän kehityksen linjaamista tarkemmin.

– Kehittämistä löytyi ja hyvä niin. Toimintaympäristön muutoksiin varautumista tulee ehdottomasti tehostaa ja kestävää kehitystä petrata. Osaamisen jakamista myös kahdella paikkakunnalla sijaitsevien palvelutalojen kesken  on syytä edistää edelleen, toteaa Paasivuori.

Arviointiryhmä antoi erityiskiitosta Mikkelin Sateenkaari ry:lle arviointiprosessin hienosta järjestelystä. Lisäksi arvioijat korostivat palauteraporttinsa lopussa ” Haastateltavat osoittautuivat jokainen oman alansa vahvoiksi ammattilaisiksi, mistä Mikkelin Sateenkaari ry saa olla erityisen iloinen ja ylpeä”.

– Palvelutaloissa tehostettua hoitoa tarvitsevien asukkaiden hoivatyö on aika ajoin fyysisesti ja myös henkisestikin raskasta, joten noista arviointiryhmän kiitoksista olemme todella ylpeitä, tuumaavat palvelutalojohtajat Hannele Jaatinen Mäntypuistosta ja Tarja Miettinen Pappilanpuistosta.

– Toivon tämän saamamme, Savon seudulle pk-sektorille tulleen, ensimmäisen laatuleiman innostavan muitakin pk-yrityksiä laatutyöhön. Laatuun panostamalla panostetaan myös kilpailukykyyn. Tuumaa lopuksi toimitusjohtaja Riitta Paasivuori.

SOTE360 kehityskumppanuus tuo lisäarvoa toimintaan

-Yhteistyö ja kehittäminen on osa yhdistyksen toimintatapaa. Pilotit ja kokeilut ylipäätään vievät asioita eteenpäin ja auttavat palvelujen kehittämisessä. Näin myös SOTE360 turva- ja hoivaratkaisuiden osalta, kiteyttää Paasivuori.

Lisätietoja antaa:

Riitta Paasivuori
Toimitusjohtaja
THM, pedagogi, laatuasiantuntija

Hopeinen ansiomerkki Suomalaisen laadun ja kilpailukyvyn eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä.
Suomen Laatuyhdistys, 2014

Mikkelin Sateenkaari ry. www.mikkelinsateenkaari.fi

EFQM on Eurooppalainen arviointiviitekehys, jossa arviointialueita on yhdeksän (9). Viisi (5) toiminnan arviointiin (johtaminen, strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit, prosessit, tuotteet ja palvelut,) ja neljä (4) tulosten arviointiin (asiakas, henkilöstö, yhteiskunta ja toiminnan tulokset). EFQM kriteeristöä käytetään Suomen ja Euroopan laatupalkintokilpailuissa arviointikriteeristönä. Laatuleiman saa kun organisaatio ylittää laatuun edellyttävän tason.

Lue lisää www.laatukeskus.fi , www.efqm.org, http://www.shop.efqm.org/recognition-database/