Sote360_headerIMG_1

Tuotteet ja palvelut

tuotekuvaSote360® tarjoaa digitaalisia turva-, hoito- ja hoivaratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä kotona asumisen tueksi. Kaikki ratkaisut ovat langattomia ratkaisuja toimien WiFi tai mobiili-verkkojen kautta.

Kokonaisratkaisu sisältää digitaaliset turvaratkaisut, kameraturva/käyntilaitteet ja kirjaamisalustan SoteSiron® jota käytetään tiedon koontialustana sekä tiedon välitykseen.

Tarjoamme koulutuksen henkilöille jotka tulevat palvelua käyttämään, jotta voimme varmistaa palvelun tasaisuuden ja laadun.

DigiHoitaja-konseptilla maksimoimme ratkaisujen käytön hyödyn, turvallisuuden ja laatua.

Etäkonsultaatio-ja-kamera_684x436

Sote Omni360 Etäkonsultaatio

Ainutlaatuinen etäpalvelukokonaisuus tarjoaa digitaalisia turva-, hoito- ja hoivaratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä kotona-asumisen tueksi.

Lue lisää
tuotekuva

SoteSiron® hoitajanpohja

Digitaalinen mobiili hoitajanpohjatekniikka mullistaa hoiva- ja hoitotyön. Sopii ikääntyneiden tai muiden tukea ja apua tarvitsevien, myös muistisairaiden hoito- ja hoivatyöhön.

Lue lisää
tuotekuva2

Kameraturva

Kameraturva ikääntyneiden tai muiden tukea ja apua tarvitsevien arjen sujumisen turvaamiseen. Mahdollisuus kameraseurantaan ja vuoropuheluun, videopuhelin yhteys auttaa kommunikoinnissa.

Lue lisää
Vega_digiturva

Digitaalinen turvatekniikka

Digitaalinen turvatekniikka liikkumisen tueksi. Ikääntyneiden tai muiden tukea ja apua tarvitsevien, myös muistisairaiden, vapaamman liikkumisen mahdollistaja.

Lue lisää