Tuotteet ja palvelut

tuotekuvaSote360® tarjoaa digitaalisia turva-, hoito- ja hoivaratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä kotona asumisen tueksi. Kaikki ratkaisut ovat langattomia ratkaisuja toimien WiFi tai mobiili-verkkojen kautta.

Kokonaisratkaisu sisältää digitaaliset turvaratkaisut, kameraturva/käyntilaitteet ja kirjaamisalustan SoteSiron® jota käytetään tiedon koontialustana sekä tiedon välitykseen.

Tarjoamme koulutuksen henkilöille jotka tulevat palvelua käyttämään, jotta voimme varmistaa palvelun tasaisuuden ja laadun.

DigiHoitaja-konseptilla maksimoimme ratkaisujen käytön hyödyn, turvallisuuden ja laatua.

Sote Omni360 Etäkonsultaatio

Ainutlaatuinen etäpalvelukokonaisuus tarjoaa digitaalisia turva-, hoito- ja hoivaratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä kotona-asumisen tueksi.

Lue lisää

SoteSiron® hoitajanpohja

Digitaalinen mobiili hoitajanpohjatekniikka mullistaa hoiva- ja hoitotyön. Sopii ikääntyneiden tai muiden tukea ja apua tarvitsevien, myös muistisairaiden hoito- ja hoivatyöhön.

Lue lisää

Kameraturva

Kameraturva ikääntyneiden tai muiden tukea ja apua tarvitsevien arjen sujumisen turvaamiseen. Mahdollisuus kameraseurantaan ja vuoropuheluun, videopuhelin yhteys auttaa kommunikoinnissa.

Lue lisää

Digitaalinen turvatekniikka

Digitaalinen turvatekniikka liikkumisen tueksi. Ikääntyneiden tai muiden tukea ja apua tarvitsevien, myös muistisairaiden, vapaamman liikkumisen mahdollistaja.

Lue lisää