Digitaalinen turvatekniikka

Liikkumisen tueksi

digit_turvatekniikkaDigitaalinen turvatekniikka liikkumisen tueksi. Ikääntyneiden tai muiden tukea ja apua tarvitsevien, myös muistisairaiden, vapaamman liikkumisen mahdollistaja. Kertoo toimintakyvystä ja vireydestä. Mahdollistaa turvallisten liikkumisalueiden ja -ympäristöjen suunnittelun ja toteutumisen asiakkaan lähtökohdista käsin.

Digitaalista turvatekniikkaa monipuolisesti. Käytössä voi olla: Vega GPS-paikantava turvaranneke tai muualle sijoitettava paikannin, Lyra langaton hoitajakutsujärjestelmä/ranneke. Käytön tueksi voidaan ottaa: ovianturit, sähköinen lukonavaus ja ovenpielustaulut, liiketunnistimet ja käyttäjän tunnistus, vuodeanturit, turvapuhelinyksiköt sekä hälytysapplikaatiot.

Digitaalinen turvatekniikka sopii erityisesti

 • Yksin asuvalle tai puolisoille ja heidän omaisilleen, omaishoitajille

 • Hoito- ja hoivahenkilökunnalle

 • Yksintyöskenteleville

 • Palvelutalot

 • Terveyskeskukset, kotipalvelut, kotisairaalat ja sairaalat

 • Muut terveyspalvelut, hoitopalvelutuottajat, vakuutusyhtiöt

12 hyvää syytä hankkia digitaalinen turvatekniikka ja seuranta

 • Läheisen osallistuminen omaisen arkeen paranee
 • Omaishoitajan arki helpottuu
 • Mahdollistaa asiakkaan vapaamman liikkumisen seuratusti ja turvallisesti myös muistisairaiden osalta
 • Lisää turvallisuutta ja poistaa pelkoja
 • Auttaa ennakoimaan turvallisuusongelmia
 • Antaa mahdollisuuksia vapaampaan liikkumiseen ja poistaa liikkumista rajoittavia tekijöitä
 • Mahdollistaa turvallisten liikkumisreittien suunnittelun ja toteutumisen asiakkaan lähtökohdista käsin
 • Saadaan realiaikaista tietoa asiakkaan toimintakyvystä esim. liikkuminen ja vireys
 • Kohdentaa hoitajien käynnit asiakaslähtöisesti
 • Tehostaa työajan käyttöä varsinaiseen hoito- ja hoivatyöhön
 • Yhteydenpitomahdollisuus on asiakkaan ja hoitajan välillä reaaliaikaisesti
 • Mahdollistaa monipalvelumallin toteutuksen

Käyttäjän opastus

Asiantuntija/tekninen tuki Everon palvelusta.
Etäpalvelu sopimuksen mukaan.

Pienellä investoinnilla suurta turvaa. Räätälöimme jokaiselle asiakkaalle heidän tarpeisiinsa sopivan palvelukokonaisuuden.

Pyydä tarjous