Kameraturva

Turvaa ja apua omaisten arkeen

kameraSote360 Kameraturva tarjoaa turvaa ja apua omaisten arkeen. Kameraturva on tarkoitettu ikääntyneiden tai muiden tukea ja apua tarvitsevien arjen sujumisen turvaamiseen.

Mahdollisuus on kameraseurantaan ja vuoropuheluun, videopuhelin yhteys auttaa kommunikoinnissa. Ratkaisu toimii langattoman WiFi-verkon kautta.

Kamerasta on hyötyä monelle

 • Yksin asuvalle tai puolisoille ja heidän omaisilleen, omaishoitajille

 • Palvelutalot

 • Terveyskeskukset, kotipalvelut, kotisairaalat ja sairaalat

 • Muut terveyspalvelut, Hoitopalvelutuottajat, vakuutusyhtiöt

8 hyvää syytä hankkia kameraturvaa ja seurantaa:

 • Läheisen osallistuminen omaisen arkeen paranee
 • Omaishoitajan arki helpottuu
 • Lisää turvallisuutta ja poistaa pelkoja
 • Auttaa ennakoimaan turvallisuusongelmia
 • Antaa mahdollisuuksia vapaampaan liikkumiseen ja poistaa liikkumista rajoittavia tekijöitä
 • Kohdentaa hoitajien käynnit asiakaslähtöisesti
 • Tehostaa työajan käyttöä varsinaiseen hoito- ja hoivatyöhön
 • Yhteydenpitomahdollisuus on asiakkaan ja hoitajan välillä reaaliaikaisesti

Käyttäjän opastus

Etäpalvelu ma-pe klo 8-16
Tekninen tuki paikan päällä 2 vrk sisään vian ilmaantuessa.

Pienellä investoinnilla suurta turvaa. Räätälöimme jokaiselle asiakkaalle heidän tarpeisiinsa sopivan palvelukokonaisuuden.

Pyydä tarjous