Sote360_headerIMG_2

Käyttäjät

Kenelle Sote360®?

Sote360 digitaalisten toiminta- ja palvelumallien käyttäjiä ja niihin liittyvien ratkaisujen käyttäjiä ovat sosiaali- ja terveysalan organisaatiot sekä yksin asuvat henkilöt ja heidän omaisensa tai muut läheiset.

Käytännössä kuka tahansa voi olla SOTE360 digitaalisten hoito- ja hoivaratkaisujen käyttäjä.

 • sote36_omaishoitajat_400x255

  Omaishoitajat

  Asukkaan tukena voidaan käyttää digitaalisia ratkaisuja tukemaan kotona selviytymistä. Kameraturvan, digitaalisen turvaratkaisun ja hoitajanpohja SoteSiron® avulla muun muassa läheisen osallistuminen omaisen arkeen helpottuu, omaishoitajan arki helpottuu, asumispalvelun työn toteutus helpottuu kun digitaaliset ratkaisut keräävät tietoa asiakkaan voinnista ja toimintakyvystä ja lisää asumisturvallisuutta.

 • sote36_asumis-kotipalvelut_400x255

  Asumispalvelut ja kotipalvelut

  Asukkaan tukena voidaan käyttää digitaalisia ratkaisuja tukemaan kotona selviytymistä. Kameraturvan, digitaalisen turvaratkaisun ja hoitajanpohja SoteSiron® avulla muun muassa läheisen osallistuminen omaisen arkeen helpottuu, omaishoitajan arki helpottuu, asumispalvelun työn toteutus helpottuu kun digitaaliset ratkaisut keräävät tietoa asiakkaan voinnista ja toimintakyvystä ja lisää asumisturvallisuutta.

 • sote36_palvelutalot_400x255

  Palvelutalot

  Palvelutalon asukkaan ja hoitajan yhteistyön tukena voidaan käyttää digitaalisia ratkaisuja tukemaan toimintakykyä sekä hoitoa ja hoivaa. Muun muassa kameraturvan, digitaalisen turvaratkaisun ja hoitajanpohja SoteSiron® avulla hoito- ja hoivatyö paranee, tiedon keruu asiakkaan voinnista ja toimintakyvystä reaaliaikaistuu, hoitoturvallisuus lisääntyy, tuo ketteryyttä hoito- ja hoivatyöhön, kohdentaa hoitajien käynnit asiakaslähtöisesti, tehostaa työajan käyttöä varsinaiseen hoito- ja hoivatyöhön, asiakkaan ja hoitajan välillä on reaaliaikainen vuorovaikutus ja auttaa ennakoimaan voinnin muutoksia.

 • sote36_terveysasemat_400x255

  Terveysasemat

  Terveysasemien asiakkaiden hoidon ja hoivan tarpeen ennakointiin, suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin digitaaliset ratkaisut tuovat reaaliaikaisen työvälineen. Lääkärien ja hoitajien sekä moniammatillisten työryhmien työ on aikaan ja paikkaan sitomatonta. Asiakkaan hoito- ja hoivaprosessi on digitaalisessa mobiilisovelluksessa niin, että kaikki on samassa teknisessä laiteympäristössä. Se nopeuttaa ja tehostaa hoito- ja hoitotyön kirjaamista sekä raportointia, helpottaa diagnostiikkaa ja hoito- ja hoivatyön suunnittelua. Tämä mahdollistaa se, että asiakkaan tilan muutosten ennakointi paranee, hoitajalta lääkärille tiedonkulku nopeutuu ja asiakkaan voinnin laajempi kuvaus on lääkärin saatavilla nopeasti. Samalla kirjaaminen on tasalaatuista hoitajasta riippumatta parantaen tietojen analysointia ja luotettavuutta. Kun

 • sote36_sairaala_400x255

  Sairaalat

  Sairaaloissa potilaiden hoidontarpeen ennakointiin, suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin digitaaliset ratkaisut tuovat reaaliaikaisen ja tehokkaan työvälineen. Lääkärien ja hoitajien sekä moniammatillisten työryhmien työ on aikaan ja paikkaan sitomatonta. Asiakkaan hoitoprosessi on digitaalisessa mobiilisovelluksessa niin, että kaikki on samassa teknisessä laiteympäristössä. Se nopeuttaa ja tehostaa sekä helpottaa diagnostiikkaa ja hoidon kirjaamista. Raportoinnin ollessa samassa teknisessä ympäristössä hoitotyön suunnittelun laatu paranee. Potilaan voinnin muutosten ennakointi paranee, hoitajalta lääkärille tiedonkulku nopeutuu ja potilaan voinnin laajempi kuvaus on lääkärin saatavilla nopeasti. Samalla kirjaaminen on tasalaatuista hoitajasta riippumatta, parantaen tietojen analysointia ja luotettavuutta. Tuottavuus paranee kun henkilökunnan ajankäyttöä voidaan kohdentaa entistä paremmin potilaiden hoitoon.